INTEGRATED. INTERCONNECTED. INNOVATIVE.
Ekol is one of Europe’s major logistics providers, boasting distribution centers with 1.000.000 square meters of total indoor space in Turkey, Germany, Italy, Greece, France, Ukraine, Romania, Hungary, Spain, Poland, Czechia, Slovenia and Sweden in addition to allowing for intermodal transportation with 52 block trains per week and 7500 vehicles.

ekol.com

INTEGRIRANO. VZAJEMNO POVEZANO. INOVATIVNO.
Ekol je eden največjih 
logističnih ponudnikov v Evropi, ki se ponaša z distribucijskimi centri v skupnem obsegu 1.000.000 kvadratnih metrov, v Turčiji, Nemčiji, Italiji, Grčiji, Franciji, Ukrajini, Romuniji, Madžarski, Španiji, Poljski, Češki, Sloveniji in na Švedskem, ter organizacijo prevoza blaga, intermodalno z 52 blok-vlaki  in 7500 vozili na teden. 

GO ASSET develops logistics and industrial real estate assets in Austria, CEE and SEE markets. As a turn-key developer we cover the complete development process from land acquisition, design, permitting, engineering and construction management to leasing, financing and transaction.

GO ASSET razvija logistične in industrijske nepremičnine na trgih Avstrije, Srednje in Vzhodne Evrope. Kot razvijalec na ključ pokrivamo celoten razvojni proces od odkupa zemljišč, projektiranja, izdajanja dovoljenj, inženiringa in vodenja gradnje do zakupa, financiranja in transakcij.

EkoInfo is a development IT company that uses information solutions to enable digitalization and efficient supply chain organization .

EkoInfo products include:

  • eTRANS 365, a leading product for supply chain organization
  • Data centre, operates 24/7/365 at a well-known Slovenian location. It is ISO 27000 certified and employs qualified personnel.
  • Academy that introduces and educates eTRANS 365 The Academy also includes a contact centre.

SŽ-Tovorni promet offers comprehensive rail freight and logistics services on the Slovenian transport market, as well as abroad. We offer our customers a broad set of comprehensive transport and logistics products ranging from standard rail services to combined transport, competitive prices, transport planning and safety and cargo loading advice.

www.slo-zeleznice.si

DB Schenker is one of the leading logistics providers worldwide offering all kinds of transports and logistics services. In Slovenia we are present on 5 locations. We specialize in developing customized solutions and support our partners with their growth and development. In addition to excellent organization and efficiency, we put increasing emphasis on the development of our innovation solutions of the future.

www.dbschenker.com

Adria Kombi is the largest independent intermodal operator in Southeastern Europe offering a wide variety of road-rail transport solutions. Over the past thirty years the company’s clear strategy has enabled it to develop a European train network for transporting containers, trailers, swap bodies, and trucks connecting the main industrial hubs across Europe.

www.adriakombi.si

EkoInfo je razvojno IT podjetje, ki s svojimi informacijskimi rešitvami omogoča digitalizacijo in učinkovito organizacijo oskrbovalnih verig.

Produkti EkoInfo so:

  • eTRANS 365, vodilni produkt za organizacijo oskrbovalne verige
  • Data center, deluje 24/7/365 na znani lokaciji v Sloveniji. Ima ISO 27000 in usposobljene strokovnjake.
  • Akademija, ki uvaja in izobražuje uporabnike eTRANS 365. Akademija vključuje tudi kontaktni center.

SŽ-Tovorni promet je ponudnik prevozov blaga in celovitih logističnih storitev v Sloveniji in v tujini. Uporabnikom v klasičnem in kombiniranem prometu zagotavljamo hiter, zanesljiv in kakovosten prevoz široke palete blagovnih skupin od vrat do vrat, konkurenčne cene na vsej prevozni poti, načrtovanje transporta ter svetovanje o varnosti in nakladanju blaga.

www.slo-zeleznice.si

DB Schenker je eden vodilnih ponudnikov logističnih storitev na svetu. V Sloveniji smo prisotni na 5 lokacijah. Specializirani smo na področju razvoja prilagojenih in individualnih rešitev, ki podpirajo uspešno rast in razvoj naših partnerjev. Poleg odlične organizacije in učinkovitosti posvečamo veliko pozornost razvoju inovativnih rešitev prihodnosti.

www.dbschenker.com

Adria Kombi je največji neodvisni intermodalni operater v jugovzhodni Evropi, ki ponuja široko paleto rešitev kombiniranega prometa (železnica-cesta). V zadnjih tridesetih letih je jasna strategija podjetja omogočila razvoj evropske mreže vlakov za prevoz kontejnerjev, prikolic, zamenljivih tovorišč in tovornjakov, ki povezujejo glavna industrijska vozlišča po Evropi.

www.adriakombi.si